ALLAH ABA ISILAMU BASENGA NIWE UWUHORAHO CANKE N'IKINDI KINTU? Igikorane kidasanzwe//Sabato§ Isilamu

2 Views


Published
Ukaba uri umukristo ufise ico ushaka kwunganira kurivyo vyavuzwe vyose ntutinye kutwakura kuri Whatsapp +257 79430969 turakwakira twongere tuguhe amatwi nawe ugire ico ushikirije. Murakoze Amahoro y'Imana abane namwe
Category
ICO
Be the first to comment