IEO LÀ GÌ? | CÁCH THAM GIA IEO ĐỂ SĂN TOKEN HOT!!

2 Views


Published
IEO là viết tắt của cụm từ Initial Exchange Offering, một hình thức gọi vốn crowdfunding thông qua hình thức chào bán token trên các sàn giao dịch Crypto.
Khác với hình thức ICO tự do chủ dự án tổ chức mở bán. Hình thức IEO được quản lý cũng như đại diện uy tín bởi một sàn giao dịch tiền điện tử.

Đó chỉ là một đoạn shorts trong toàn bộ video "IEO LÀ GÌ? | CÁCH THAM GIA IEO ĐỂ SĂN TOKEN HOT!!" mà ae nên xem để hiểu rõ về nó!

Xem FULL CLIP IEO LÀ GÌ? | CÁCH THAM GIA IEO ĐỂ SĂN TOKEN HOT tại đây:

#IEO #ICO #cachthamgiaIEO
Category
ICO
Be the first to comment